عکس کلم پلو
غذااا
۳۹
۹۸۰

کلم پلو

۳ هفته پیش
سلام
خوبین
عکس بعدی غیر آشپزی هست

🍀اولین سحری
سحری دیگه وقت و حوصله تزئین و باسلیقه بودن نیست😅
همین که بشقابا رو تابه‌تا نیوردم دیگه آخر سلیقه است😂😂


🍀سه دقیقه در قیامت

یه جای کتاب نوشته
آش نخورده و دهن سوخته
حکایت حال ما اون دنیا موقع سوال و جوابه
چه گناه هایی که به ظاهر ما نکردیم و شریکم جرمیم

مثل غیبت یا تهمت
مثلا خودمون غیبت کسی رو نکردیم یا تهمت نزدیم ولی بقیه غیبت کردن و تهمتی زدن ، ما گوش دادیم و شده گناه برا پرونده مون

باید یه فکری کرد در مورد این قضیه
سعی کنید یا به روی خوش بگید بابا ول کنید غیبت میشه بیاین یه حرف دیگه برنیم یا اگه نشد محل رو به بهانه ای ترک کنیم
من مجردی این روش رو انجام میدادم چون اغلب تو جمع متاهل بودن و رفتن من هم باعث سو برداشت برا کسی نمیشد و طرف اصلی صحبت کسی نبودم
ولی بعد ازدواج سخت تر میشه یه جاهایی آدم نمیتونه محل رو ترک کنه
یه جاهایی غیبت از طرف یه کسایی صورت میگیره که به هر دلیلی امکان فرار از موقعیت و یا تذکر دادن نیست

مثلا یه آدم مسن داره چیزی میگه که غیبته و شرایط جوری نیست ما مکان رو ترک کنیم یا مانع بشیم
حداقل اینجور وقتا سعی کنید از غیبت شونده دفاع کنید
بگید شاید متوجه نبوده
شاید به نظر شما اینجوری بود
احتمالا قصدی نداشته...

باید خودمون رو از ورطه این مدل آش های نخورده نجات بدیم


اللهم عجل لولیک الفرج💌💝
...
نظرات