عکس کیک قاشقی عربی (صب‌القفشه)

کیک قاشقی عربی (صب‌القفشه)

۳ اردیبهشت ۰۰
♥️نیایش ♥️

مهربان خداے من...
اےن دست هاے خالے به سوے تو بلند میشود
تو خود اے خزانه دار بخشش ها ،
بهترےن ها را براے همه بندگانت محقق ڪن!
اگر قابل بدانی
دعا میڪنم هیچ بنده اے از بندگانت،
عمر به بیمارے نگذراند
و اسیر درد و رنج نگردد…
دعا میڪنم شفا دهے تمام دردمندان را...
سلامت بدار تمام ڪسانے را جز تو پناه و یاورے ندارند
و براستے ڪه همه ے ما ڪسے جز تو نداریم…
پرڪن دامان ڪسانے راڪه دستشان به درگاه بے نیاز توست
و صبور گردان تمام منتظران و بے قراران را.

آمین
____🍃🌸🍃____
...
نظرات