عکس ب وقت افطار
نیایش
۴۸
۷۷۷

ب وقت افطار

۴ اردیبهشت ۰۰
عزیزان پاپیونی
ان شاالله حال دل
تک تک شما خیلی
خیلی خوب باشه نمازو
روزه هاتون هم قبول باشه
خیلی خیلی التماس دعا دارم
...
نظرات