عکس زولبیا بدون خمیر مایه و جوش شیرین
Mrs_rad_73
۱.۵k
۳.۵k

زولبیا بدون خمیر مایه و جوش شیرین

۶ اردیبهشت ۰۰
ورق بزن
این زولبیاهارو چند روز پیش درس کردم و عکسشو گرفتم.
کلیپ اموزششم فرستادم. اینم لینکش
https://sarashpazpapion.com/video/1f786f8a9b290d6eabb870dbd451d4c8
#زولبیا
#زولبیا_خانگی
#زولبیا_بدون_جوش_شیرین
#رمضان_۱۴۰۰
...