عکس بامیه خانگی
سمانه
۹
۱۹۶

بامیه خانگی

۸ اردیبهشت ۰۰
❤️🌹آرزو می‌کنم...
‎کتاب‌ های خوب بخوانی
‎آهنگ‌ های خوب گوش کنی
‎عطرهای خوب ببویی
‎با آدم‌ های خوب حرف بزنی
‎و فراموش نکنی
‎که هیچ وقت دیر نیست
‎بودن چیزی که دوست داری باشی
...
نظرات