عکس پاکورا (پکوره)

پاکورا (پکوره)

۸ اردیبهشت ۰۰
مهربانا ! 🦋
سپاس که ساز دلم کوک است......
سپاس برای آرمش شبت
سپاس برای ديدن خورشيد زيبایت
سپاس برای قدرت درک وصلح با گذشته
سپاس برای صدای تک تک پرنده هایت
سپاس برای صدای خنده كودكان
سپاس برای وجود فرشتگانت
سپاس برای آب های روانت ...
سپاس برای قطره قطره های بارانت
سپاس برای این حال خوب شکرگزاری
سپاس برای اطلاعات و اگاهی
سپاس برای نعمت دوست داشتن، نعمت همدردی، نعمت عشق
خداوندا... سپاس🍃🍃🍃
🍃

ولک بچه آبادان باشی وپاکوره درست نکنی... 😋😅😂👌🏻
...
نظرات