عکس دسر ژلاتینی شکلاتی
Princess_Food
۱۰۹
۱.۸k

دسر ژلاتینی شکلاتی

۱۰ اردیبهشت ۰۰
روز جمعتون به شادی🙂
این دسر بسیار خوشمزه رو با کمک خواهرم و با
دستور زیر درست کردم. به امتحانش می ارزه😋🤤
https://sarashpazpapion.com/recipe/740d417aea3e9323f7bffca657d5d145

لطفا به پیچ خواهرم سر بزنید👇👇
https://sarashpazpapion.com/user/5fc51b32178ff8.57879024
...