عکس گوفی
F.alizade
۲۶
۱۹۷

گوفی

۱۱ اردیبهشت ۰
🌸🍃
🍃

🍃از امام حسن علیه السلام
معنای کرامت و بزرگ منشی را پرسیدند؟

فرمودند: بخشش پیش از خواهش
و اطعام در هنگام قحطی...

#ماه_خدا
#بخشش
#گوفی
🍃
🌸🍃
...
نظرات