عکس ࿑چلو گوشت درباری࿑

࿑چلو گوشت درباری࿑

۵ روز پیش
اینم از شام دیشبمون😁😍
با دسپخت🥣 رضوان گلی🧕🏻👩🏻‍🍳

#چلو‌گوشت‌درباری🍛🥩🫕
بسی خوشمزه😋👌🏻
جاتون حسابی سبز بود عشقاا🌱✨💋
بزنید اسلاید بعدی🥰👇🏻
نمای دلبریش🤪🤤
عباداتت قبول🤲🏻📿🕌
التماس دعا🤲🏻🥺🌻
#چلو‌گوشت‌درباری #شآم #افطار #خوشمزع#ܝ̇‌ࡎࡐ⁧ࡆ‌ࡍ߭‌پز👩🏻‍🍳
...
نظرات