عکس الهی بعلیٍ
سَـــــلویٰ
۱۱۱
۲.۵k

الهی بعلیٍ

۳ روز پیش
" صلوات نامه" مشهور مردم ایران زمین که در گذشته، کودکان در مکتب خانه ها بعد از فراگیری قرآن می خواندند؛


اول خوانیم خدا را
رسول انبیا را
علی مرتضی را

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

صلوات را خدا گفت جبرئیل بارها گفت

در شان مصطفی گفت

*صل علی محمد صلوات بر محمد*


شاه نجف علی است
سرور دین علی است
شیر خدا علی است

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

یا رب به حق زهرا
شفیع روز جزا
یعنی که خیر النساء

*صل علی محمد صلوات بر محمد*


بعد از علی حسن بود
چون غنچه در چمن بود
نور دو چشم من بود

*صل علی محمد صلوات بر محمد*


بوی حسین شنیدیم
چو گل شکفته دیدیم
به مدعا رسیدیم

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

زین العباد دانا
سجاد است و بینا
می گفت وقت دعا

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

باقر امام دین است
نور خدا یقین است
فرزند عابدین است

*صل علی محمد صلوات بر محمد*


جعفر صبح صادق
هم نور و هم موافق
تاج سر خلایق

*صل علی محمد صلوات بر محمد*


موسای با سعادت
با ذکر و با عبادت
می گفت در اسارت

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

هشتم رضا امام است
از ضامنی تمام است
شاه غریب بنام است

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

ما شیعه تقی ایم
خاک ره نقی ایم
محتاج عسکری ایم

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

مهدی به تاج و نورش
با پرچم رسولش
نزدیک شد ظهورش

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

یارب به حق زهرا
شفیع روز جزا
بخشا گناه ما را

*صل علی محمد صلوات بر محمد*

ای مردمان بدانید
این ذکر را بخوانید
تا در بلا نمانید…

*صل علی محمد صلوات بر محمد*
امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به حرمت چهارده معصوم (ع) شراین ویروس و مشکلات را در کلیه جهان بردارد و مشکل همه ی دوستان برطرف گردد

🤲🤲 🤲 آمین🌸
...
نظرات