عکس همبرگر مخصوص
pichak1996
۱۴۸
۱.۱k

همبرگر مخصوص

۲۲ اردیبهشت ۰۰
روز پر کار و خسته کننده ای بود ولی نتیجه ی کارام بهم انرژی میده. از صبح هوس همبرگر کرده بودم اونم با نون خونگی. خمیرشو آماده کردم و داشتم ب ظرف پر از شربت بار نگاه می‌کردم و فک میکردم چی درست کنم شربت تموم شه 🤔 منم زرنگ😎سریع خمیر گوشفیل رو درست کردم و گذاشتم کنارِ اون یکی خمیر استراحت کنه😋
تا خمیرام حاضر میشد دو ساعتی وقت داشتم.. رفتم استراحت 🤨نه بابا رفتم سراغ گوشت برگر و مواد زدم و قالب زدم و گذاشتم تو یخچال. بعدم خورش مرغ و هویج و الو پختم. بعدشم سبزی پلو با لوبیا چشم بلبلی برای سحر
دیگه خستههههه بودماااا ولی خمیرام آماده بود
اول خمیر برگر رو گذاشتم تو فر بعدشم گوشفیل سرخ کردم
تا خمیرو پهن میکردم و سرخ کردم دیدم دیگه جایی نیست ک آردی نباشه
ینی خستگیم شدیدددد شد فک کردم ب مرتب کردن همه جا🤕🤕. میخاستم حسابی بازی کنه با آرد و خمیر و بایدم این صحنه ها و می‌دیدم
آخه آرمان عاشق بازی با خمیر و ارده و همه جوره همکاری 🤪میکنه. بعد از کلی ریختن آرد گف مامان امروز خیلی ریخت و پاش کردی ارد ریختی همه جا. کمکت میکنم جمع کنی🤣🤣🤣🤣من😯😅
لباساشو عوض کردم و گازمو پاک کردم
داشتممممم میرفتم سراغ ظرفا ک فرشته ی نجات اومد و ظرف هامو شست 😅
و منم باااال زدم و رفتم یکمی استراحت کنم 😑ک مامانم زنگ زد بیا دنبالمون بریم باغ توت بچینیم 😂😂😂کلا امروز وقت استراحت نبود...😁
...
نظرات