عکس ماسالای جگر
sedi
۱۳۲
۱.۹k

ماسالای جگر

۲۲ اردیبهشت ۰۰
بی خیال نداشته هایت،
بیخیال غصه هایت، بی خیال هر چه که تو را ناآرام میکند...
به من بگو ببینم امروز نفس میکشی؟
پس خوش به حالت!
عمیق نفس بکش...

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

عیدتون پیشاپیش مبارک دوستای عزیزم 🌷💐
...
نظرات