عکس میرزاقاسمی...
مریم....م
۵۴
۱.۴k

میرزاقاسمی...

۲۳ اردیبهشت ۰۰
زندگی کردن راباید ازلبخندصادقانه ی کودک اموخت....هیچ کودکی نگران وعده ی بعدی غذایش نیست زیرابه مهربانی مادرش ایمان دارد...ای کاش ماهم مثل اوبه خدا ایمان داشتیم...
...
نظرات