عکس پیده گوشت
Kiani
۴۴
۷۸۶

پیده گوشت

۶ خرداد ۰
⭐بخاطر داشته باش

⭐⭐عشق ورزیدن به انسانی دیگر

⭐⭐⭐مانند ملاقات کردن با خـداست...♡


#ویکتور_هوگو

🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋🦋

با دستور سوزان #شریعت_عزیز 🌹
➖لینک دستور

https://sarashpazpapion.com/recipe/48ff3f5de8aa8a6f90dce2c984679dd4
...
نظرات