عکس پیده گوشت
sara.h
۱۲۶
۲k

پیده گوشت

۱۷ اردیبهشت ۰۰
وقتی کسی را دوست داریم عمیقاً به درون ماهیت آن عشق بنگریم. اینکه کسی را بخواهیم که با او احساس امنیت می‌کنیم قابل درک است امّا عشق حقیقی نیست. عشق حقیقی رنج یا وابستگی نمی‌پرورد. برعکس شاد بودن با خود و دیگری را به ارمغان می‌آورد. عشق حقیقی از درون شکل می‌گیرد برای داشتن عشق حقیقی باید از درون احساس کامل بودن بکنی، نه اینکه نیازمند چیزهای بیرونی باشی. عشق حقیقی مثل خورشید است. با نور خود می‌درخشد و آن را به دیگران هدیه میدهد🌝
از همراهیتون بی نهایت ممنونم💘
...