عکس تهدیگ شکل دار  ولی زیادی برشته شده
کورد بانو
۷۱۵
۲.۳k

تهدیگ شکل دار ولی زیادی برشته شده

۱۲ خرداد ۰۰
خودم زیاد راضی نبودم ولی گفتم یه کار زشت هم توی پست هام باشه😍😍

🌺🌹🌷
از روانشناسی پرسیدند بهترین الگو برای پیروزی چیست؟!

گفت :کودکان بهترین الگو هستند .

گفتند:کودکان که هیچ نمی دانند .
گفت: سخت در اشتباهید .

کودک چهار خصوصیت دارد که نباید هیچگاه فراموش
کرد.

اول اینکه بی دلیل همیشه شاد هستند.
دوم اینکه همیشه سرشان به کاری مشغول است.
و سوم وقتی چیزی را میخواهند تا بدست نیاورند دست از
اصرار بر نمی دارند.
و سرانجام اینکه براحتی"گریه "می کنند.
...