عکس کیک موز و گردو نسکافه ای
Kiani
۲۶
۸۶۹

کیک موز و گردو نسکافه ای

۱۴ خرداد ۰
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻥ ؛🌱
ﺯﻳﺎﺩ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺁﻣﺪ ﻛﻦ !...🦋
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﻟﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،🌱
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﻛﺲ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺩﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺸﻜﻨﺪ ... 🦋
ﻭﻗﺘﯽ ﺗﻮﻛﻠﺖ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،🌱
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ🦋
ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﯽ ﺍﻧﺼﺎﻓﯽ ﻛﻨﻨﺪ ...🌱
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﺑﺎ ﺧﺪﺍﺳﺖ،🦋
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ 🌱
ﻧﺎ ﺍﻣﻴﺪﺕ ﻛﻨﻨﺪ ... ﻭﻗﺘﯽ ﻳﺎﺭﺕ ﺧﺪﺍﺳﺖ،🦋
ﺑﮕﺬﺍﺭ ﻫﺮ ﭼﻘﺪﺭ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﻨﺪ🌱
ﻧﺎﺭﻓﻴﻖ ﺷﻮﻧﺪ ... ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺧﺪﺍ ﺑﻤﺎﻥ .🦋
ﭼﺘﺮِ ﭘﺮﻭﺭﺩﮔﺎﺭ، ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﭼﺘﺮِ ﺩﻧﻴﺎست🌱

🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱🦋🌱

سلام رفقای گل ✋
این‌کیک خوش بافت و خوش طعم رو یهوییییی واسه عصرونه پزووندم
ما که خیلی خوشمون اومد شماهم درست کنید و لذتشو ببرید .
دلتون شاااد و لبتون خندون 😃

کیک موز و گردو و شکلات چیپسیهههه نسکافه ای 😆

با دستور خانم Chef# عزیز
خیلی عالی بود واقعا 👌

لینک دستور ✌
https://sarashpazpapion.com/picture/3f57201b280718059475dd17908ce573
...
نظرات