عکس قیمه مامان پز

قیمه مامان پز

۲ هفته پیش
مادر عزیزم، از اینکه همیشه به فکرم هستی و برام غذا میفرستی، چون میدونی این روزها توانایی و حوصله غذا پختن ندارم، ازت ممنونم.....
خداوند همه پدرها و مادرها را حفظ کنه
...
نظرات