عکس SPAGHETTI

SPAGHETTI

۲۹ خرداد ۰
ورق بزن
خیلی خیلی خوشمزه بود🤤🤤.سسشم فقط با هویج رنده شده وپیاز و سیر و رب و ادویه ها بود😊
روشم‌ کره گذاشته بودم دیگه تا عکس انداختم اب شد😆
جاتون سبز😍🍃🍃🍃
#ماکارونی ساده
...