عکس خوراک لوبیا چیتی با قارچ

خوراک لوبیا چیتی با قارچ

۷ تیر ۰۰
دنیا پشت قباله ی هیچکس نمی افتد...
قرار نیست
که با افکار دیگران زندگی کنیم
و قرار نیست
به شیوه ای که دیگران برای
ما چیدند هماهنگ شویم
خودت برای خودت زندگی کن،
همانطور که دوست داری
همانطور که لذت میبری.
و مطمئن باش
اگر خودت به فکر خودت نباشی،
کسی در این دنیا
خوشبختی و شادی را
به تو تعارف نخواهد کرد...
پس شاد باش و عاشقانه زندگی کن

👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌

# خوراک لوبیا چیتی با قارچ * بسیار خوشمزه وعالی 😋👌 #
...
نظرات