عکس  ڪیڪ گیـلاس...
((کیک کاکائویی گیلاس))

ڪیڪ گیـلاس... ((کیک کاکائویی گیلاس))

۷ تیر ۰
ب درخواست دختر گلی پودر کاکائو هم زدم خوشمزه بود👌
#قرارگروهی ❤آشپـزےبہ وقت عشـق❤
#کیک_گیلاس #کیک_کاکائویی_گیلاس #کیک_میوه_ای #کیک_کاکائویی
...
نظرات