عکس برشتوک شکلاتی 
شدیدا ورق زدنی ...
Maman Amir
۲۲۲
۱.۶k

برشتوک شکلاتی شدیدا ورق زدنی ...

۱۰ تیر ۰۰
دلیل این که اکثر مردم هرگز به اهداف خود نمی رسند این است که آن ها هدف خود را تعیین نمی کنند
یا هرگز به طور جدی به آن ها به عنوان اهدافی باورکردنی یا دست یافتنی نگاه نمی کنند
در حالی که برنده ها می توانند به شما بگویند که
به کجا می روند، چه برنامه ای برای انجام دادن در طول مسیر دارند و با چه کسانی ماجراجویی خواهند داشت
“دنیس ویتلی”

#برشتوک_شکلاتی#شکلات_بلوبری#شکلات_گیلاس
#برشتوک_نخودچی#Maman_Amir
...