عکس کتلت سوسیس
مطهره
۲۳
۵۰۸

کتلت سوسیس

۱۶ تیر ۰۰
پخته نخواهی شد ...
مگر بعد از آن که احساس کردی ...
سرشار از سخنی ؛ ولی لازم نمی‌دانی...
به کسی چیزی از آن بگویی ...!
خوب بود ،ولی به نظرم هیچی کتلت گوشت نمیشه 😊البته سلیقه ها متفاوته 🥰
...
نظرات