عکس صاف کردن خامه روی کیک
*پرنیا*
۱۷
۷۴۷

صاف کردن خامه روی کیک

۱۶ تیر ۰۰
سفارش زن داداشم برای روز مرد بود.
کیفیت عکس هم پایین آورد پاپیون😑
...
نظرات