عکس Chery Syrup

Chery Syrup

۲۳ تیر ۰
ورق بزن حتما تا اخر🤩
شربت های داخل لیوانارو اصلا هم نزدم ولی ببین بازم اب چ خوشرنگه😍
توی این گرمای شدید هوا ی شربت البالوی خنک عجیب میچسبه🤪
#شربت_آلبالو
...