عکس SOUR CHERRY SORREL

SOUR CHERRY SORREL

۲۴ تیر ۰۰
ورق بزن عزیزم😛🤤😍😍😍
خدایا این بیماری ک ادم‌نمیدونه کدوم عکسو اول بزاره از ما دور کن😂🤣آمین
اینم ترشکی ک با استوریش همراه بودین🤪🤪🤪🤪🤪 با محصولات ارگانیک باغ پدربزرگ جان ک الهی زنده باشه همیشه و خدا ب باغ هاش برکت بده و ب دست هاش توان😇😇😇
بشدت خوشمزه ترششششش خفن 🤤🤤🤤
بسه بسه باز توفش راه افتاد😐😐😅😅😅
جمع کن ببینم.بکش بالا🤣🤣🤣😂😂😂
البالو و الوهارو ک جوشوندم و ابش غلیط شد
زرشکاروهم جدا جوشوندم ریختم مخلوط کن بعد از صافی رد کردم و ربشو ب ترشک اضافه کردم🤤🤤وای ددم🤤🤤
فشارم افتاد🤣🤣😂😂
من برم اب قند بخورم
اودابز🏃🏻‍♀️🤪👋🏻
#ترشک
#ترشک_آلو
#ترشک_مخلوط
#ترشک_آلبالو
...