عکس کیک لیموترش_فالوده خانگی

کیک لیموترش_فالوده خانگی

۲۶ تیر ۰
ممنون خودت باش، بـرای تمام روزهایی که فکر می‌کردی نمیتونی ازشون عبور کنی ولی تونستی. برای تمام لحظه‌هایی که میگفتی این بار دیگه آخـرین باره، ولی ادامه دادی خدایا برای نیرویی که به من دادی تا سختی هارو تحمل کنم وازش رد بشم ممنونم💛
#کیک#کیک خانگی#کیک لیمو#فالوده
...