عکس دلمه برگ مو
نفس حبیبم
۳۵۹
۱.۹k

دلمه برگ مو

۳۱ تیر ۰
#دلمه_برگ_مو #دلمه
عکس کااااملا بدون ادیت 😍 توی نور خورشید 😍
ورق بزنین رنگ قشنگ دلمه ها رو ببینین 😍😍

💕💕

هر چقدر خوشحال تر باشی، هديه های بزرگتری را از او دريافت می كنی.هر چقدر احساس زيباتر و شادی و سپاسگزاری بيشتری را در قلب حس كنی، شگفتی ها و پاداش های خدا به پاس انرژی های مثبت تو بيشتر می شود.
خدا چند برابر آن احساس را به تو باز می گرداند.

او به پاس احساس زيبايت كه در اثرسپاسگذاری از قلبی پاك ايجاد می شود، با اتفاقات معجزه گونه و با تحقق اهدافت و با خبرهای خوش از انسان ها و با پيشنهادهای بزرگ موفقيت آميز، تو را پاداشی عجيب و سحر آميز می دهد.
خوشحالی و لذت و احساس خوب، خواست خدا برای توست. خداوند حتی به پاس افكار مثبت و احساس مثبت تو، چيزي خيلی خيلی بهتر از تجسم ها و آرزوهايت را به طرزی معجزه آسا به تو عطا می كند.
با كمك و شكرگذاری و لذت وخوشحالی، هر ثانيه رشد و كمال بيشتری پيدا می كنی و تجربه های خوشايندی تری وارد زندگی ات می شوند.


#نرگس_پز #نفس_حبیبم
...
نظرات