عکس بمب شکلاتی عروسکی فرانسوی
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۲۲۳
۳.۷k

بمب شکلاتی عروسکی فرانسوی لطفاً کپشن خوانده شود

۲ ماه پیش
این خوشگلا را هم سفارش یک خوشگل خانوم است من از نظر ظاهر با دستور بمب شکلاتی عروسکی درست کردم
اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/8ea8afbf49931b75a0c1d7491388ab6f
واما داخل شکلاتهارا مواد بمب شکلاتی فرانسوی را در هر نیم کره ریختم ووقتی خودش را گرفت دونیم کره را به هم وصل کردم اینم لینک دستور بمب شکلاتی فرانسوی
https://sarashpazpapion.com/recipe/76ed3c33ecd7a8b3fa5cc9d359b8a4cc
...
نظرات