عکس موس شکلاتی مغزدار
رها☕️
۵۸
۱.۶k

موس شکلاتی مغزدار

۵ مرداد ۰۰
شکست خوردن وزمین افتادن یک اتفاق است،
اما تسلیم شدن و بلند نشدن یک انتخاب است،
نگذار انتخابهایت اسیر اتفاقها شود😍🍃
موس-شکلات#شکلات تلخ#موس مغزدار#دسر مدرن-قالبی#مغزی بیسکویتی#موس خامه ی🍮🍯🍫
...
نظرات