عکس میزتولددخترخوشگلم???۱۳۹۲/۵/۵
❤zahra،Z&B❤
۳۵۱
۲k

میزتولددخترخوشگلم???۱۳۹۲/۵/۵

۱۶ مرداد ۰
الهی من دورت بگردم دختر نازم❤💋💋💋
مهربون مامان💋💋
ازوقتی اومدی توی زندگیم،هرروزتوی شادی داشتنت هستم
برات مامان آرزومیکنه به آرزوهای خوشگلت برسی💋💋
همیشه سلامت باشی،عروسیت روببینم،عاقبت بخیریت وخوشبختیت روببینم💋💋
دورت بگردم فرشته ی مهربون من💋💋💋

🌿🌿🌿
دوستای گلم،امروزدخترم بهم گفت مامان میدونی روزتولدم چی آرزوکردم
گفتم چی:گفت مامان آرزوکردم خونه داربشیم
فکرکن دخترگلم ازآرزوهای خودش گذشت تامابه آرزوهامون برسیم💋❤
وقتی گفت گریم گرفت،چقدردخترکوچولوم بزرگ شده😘😘😘


پاپیون جان توروخداتاییدکن حذفش نکن،دلم میخوادباشه
...
نظرات