عکس مجموعه چند کار ساده
رها بانو
۳۵۶
۷۷۴

مجموعه چند کار ساده

۱۹ مرداد ۰۰
▪️یک پیشنهاد داشتم برای محرم، اگه دوست داشتید می تونید امسال به خاطر شرایط کرونا توی خونه هاتون ومخصوصاآشپزخونه تون اجراکنید.
1_ اینکه هرطوری شده یک پرچم درِ منزلتون بزنید.

2_ یک پرچم هم ورودی آشپزخونتون بزنیدوبه اهل خونه هم بگید:
من این دوماه رابه نیت امام حسین( ع ) توآشپزخانه خودمون خدمت می کنم.
هر غذایی ازصبحانه،ناهار،شام گرفته تاچای و آب خنک دادن به اهل منزل را به نیت روضه امام حسین دراختیارشون بزارید.

3_به اهل خانه بگیداین دوماه شما هم میتوانیدتوآشپزخانه امام حسین (ع) خدمت کنید حتی به اندازه یک استکان جابه جا کردن برای مجلس امام حسین( علیه السلام).

4_هرروزیک زیارت عاشوراهمراه بایک روضه توی خونه ومخصوصاتوآشپزخونه گوش کنیدیابخونیدو برای فرج آقا صاحب الزمان (عجل الله)وسلامتیشون
و شفای مریضهاوبرطرف شدن این بلاوبیماری و برآورده شدن حاجات همه بندگان خدا دعا کنید که همه این دعاها به خودتان بازمی گردد.

5_حتمادرآشپزخانه بدون وضودراین ایام واردنشوید.

▪️بیایدامسال همه باهم خانه های خودراحسینه و آشپزخانه ی امام حسین (ع)کنیم

▪️تافرزندان مان ببیندودرذهن خودبرای آینده ذخیره کنند،

▪️تا آثارنیک وباقیات وصالحات شود برای بعداز خودمان▪️

التماس دعا🙏

🖤🏴🖤🏴🖤🏴🖤🏴


ممنون از پاپیون که همه عکسها رو برش داد😣
خودش چی بود دیگه برش هم خورد هیچی ش نموند😓
...
نظرات