عکس کباب تابه ای مغزدار
محدثه بانو
۳۰
۱.۳k

کباب تابه ای مغزدار

۲۷ مرداد ۰
جز خدا ڪیست
ڪه در سایه
مهرش برویم
رحمت اوست،
ڪه هر لحظه
پناه من و توست
خدایا🙏
بخاطرحضورت
در تمام لحظه هایمان
سپاست میگوییم
...
نظرات