عکس کباب تابه ای مغزدار
محدثه بانو
۳۱
۱.۴k

کباب تابه ای مغزدار

۲۷ مرداد ۰۰
جز خدا ڪیست
ڪه در سایه
مهرش برویم
رحمت اوست،
ڪه هر لحظه
پناه من و توست
خدایا🙏
بخاطرحضورت
در تمام لحظه هایمان
سپاست میگوییم
...
نظرات