عکس رولت تیرامیسو
مصی
۱۶۵
۳.۴k

رولت تیرامیسو

۸ شهریور ۰
من اینبار از نسکافه وکاکائو استفاده نکردم
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/4212e0525d3ae051cf5cd5f4b1661ef3
...
نظرات