عکس آش رشته

آش رشته

۱۱ شهریور ۰۰
برای خوب شدن حال پسر کوچولومون 🙏🤲😍
عشقا اسم همه اونایی که تو ختم صلواتمون شرکت کردنم گفتم خیلی دعا کردم خیلی گریه کردم حدود ۲۰۰۰ هزارصلواتم زدم خدا انشالله فردا دکتر بیاد ببینتش بگه حالش خوب خوب شده برگرده خونه 🤲🤲
فدای همه تون بشم مرسی که همیشه همراه منید فدای لطفتون بشم😍😍😍😍🙏
...