عکس چیز کیک انبه
مامسین
۷۶
۷۲۲

چیز کیک انبه

۱۴ شهریور ۰۰
با یه غیبت طولانی برگشتم .... آنقدر روحیه ام ضعیفه ‌ حرص میخورم بابت کرونا و بی تدبیری مسعولان و فوت شدن تعدادی از اقوام واقعا حوصله هیچ چیز رو ندارم ‌‌ این چیز کیک رو هم دیگه هم راحت بود هم بچه هام دلشون دسر میخواست درست کردم .. خدایا خودت بهمون رحم کن سران مملکت که عین خیالشون نیست ،😢😢😢
...
نظرات