عکس دسر بمب شکلاتی فرانسوی
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۱۹۸
۳.۱k

دسر بمب شکلاتی فرانسوی لطفاً کپشن خوانده شود

۳ هفته پیش
این دسرتلفیقی از دسر بمب شکلاتی فرانسوی وموس لایه ای فرانسوی است دسر بمب شکلاتی با دستور خودم و دسر موس لایه ای با دستور آرزو جان تارتی این عکسم تقدیم میکنم به آرزو جان و خودم عاشق عکس دوم هستم شما چطور ؟
با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/76ed3c33ecd7a8b3fa5cc9d359b8a4cc
...
نظرات