عکس بادمجان بز واش

بادمجان بز واش

۲ هفته پیش
اینم لینک دستور از خودم
https://sarashpazpapion.com/recipe/96b61b29640c8a96e04a738c122f3d49
امیدوارم درست کنید و خوشتون بیاد....غذای محلی و ساده که برای مواقعی که وقت زیادی ندارید، مناسب است.....
تشکر از نگاه مهربونتون
...