عکس کاپ کیک کرمدار نارگیلی
leili.a
۳۴۸
۲.۸k

کاپ کیک کرمدار نارگیلی

۲۲ شهریور ۰
شهریور دختر ته تغاری تابستان
عجیب بوی پاییز میدهد
بوی باران ...
نگاه آفتابش هم
دیگر آنقدر سوزان نیست ...
شهریور انگار اصلا
دختر تابستان نیست ...

دستورش اینجاست
https://sarashpazpapion.com/recipe/02a9931555b198739d542178148d38d3
...
نظرات