عکس کاپ کیک کرمدار نارگیلی
leili.a
۳۴۹
۲.۹k

کاپ کیک کرمدار نارگیلی

۲۲ شهریور ۰۰
شهریور دختر ته تغاری تابستان
عجیب بوی پاییز میدهد
بوی باران ...
نگاه آفتابش هم
دیگر آنقدر سوزان نیست ...
شهریور انگار اصلا
دختر تابستان نیست ...

دستورش اینجاست
https://sarashpazpapion.com/recipe/02a9931555b198739d542178148d38d3
...
نظرات