عکس شکلات چیبسی خانگی
خورشیدطلایی
۷۲
۵۴۱

شکلات چیبسی خانگی

۲۴ شهریور ۰
#شکلات_چیپسی_خانگی
🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫
سلام به پروانه های باغ پاپیون🦋🦋🦋
اومدم خدمتتون بادست پر
پرازشکلات چیپسی اونم از نوع خونگی
بادستورپخت عالی مصی جونم
نازنینالطفاورق بزنیدعکس مراحل تهیه راگذاشتم.
مصی جون دوست گلم بسیاربسیارسپاسگزارم ازارسال این دستورتهیه واقعاعالی بود.بسیارآسون،کاربردی ومقرون به صرفه.🙏🏻🙏🏻🙏🏻🥰https://sarashpazpapion.com/recipe/6d1038f6d9bc49ca3b2220f8e2aacf53
این لینک دستور برای کسانی که درخواست داده بودند.👆🏻
الهی روزوروزگارتان شکلاتی 🍫🍬🍭
🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫
•❬😞🔊❭•⇣بزرگے مےگفت❗️دخترها و خانم هایے ڪہ توے ایام عزادارے ماه محرم آرایش مےڪنن😔

میان روضہ یا میرن ڪنار خیابون تماشاے دسته هاے عزادارے منو یاد زن هاے شامے مےاندازن ڪہ وقتے بهشون خبر رسید ڪاروان اسراے ڪربلا و سرهاے بریده بہ شام رسیده😞

😔آرایش ڪردن و خلخال بہ پاهاشون بستن و هلهلہ ڪنان بہ تماشا رفتن

-هیچ وقت این حرفش رو فراموش نمےڪنم😭...
السلام علیک یااباعبدالله الحسین (ع)
به توازدورسلام......✋
🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫🍫
...
نظرات