عکس ناگت مرغ خانگی
Gildokhtarts
۹۵
۱.۱k

ناگت مرغ خانگی

۲۹ شهریور ۰۰
سلام دوستان.روز و روزگارتون خوش🌸🌸🌸
.
شهریور ترسِ از دست رفتن است، 🤍🌱
مثل دقیقه ی نود فوتبال برای هر دو تیم،

مثل آخرین لحظه های مانده به سال تحویل،

مثل لحظه ای که مراقب با قاطعیت میگوید
پنج دقیقه ی دیگر وقت امتحان تمام است،

مثل چند ثانیه ی آخری که چراغ راهنما سبز است،

مثل پاکتِ شیری که فقط یک روز به تاریخ انقضایش مانده.

🌱شهریور نشانِ تمام لحظه هایی ست
که میدویم تا دیرمان نشود.

🌱شهریور شاید بهترین ماهِ تابستان است
و همه چیز وقتی به پایان نزدیک میشود
برایمان ارزشمند میشود.🌙
#ناگت-خونگی#نان-ساندویچی-خونگی#سس-کچاپ-خونگی#خیارشورخونگی#فست-فود
...
نظرات