عکس بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی

۱ مهر ۰۰
#بستنی_شکلاتی
و ناگهان تابستان جای خود را به فصل خزان
و عصرهای دل انگیز مرداد و شهریور جای خود را به شب های بارانی پاییز دادند
گوش کن!
باد به در و دیوار می کوبد و هوا طبیعت وحشی خود را پس گرفته است
اولین روز پاییز مبارک🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁🍂🍁
...