عکس بستنی شکلاتی

بستنی شکلاتی

۲۶ اسفند ۰۱
پایان امسالت سبزباد
آرزویم برایت این است؛
در میان مردمی که می دوند
برای زنده بودن
آرام قدم برداری برای
زندگی کردن...

سلام از روزهای آخر اسفنده وسط خونه تکونی دقیقه نود😅 یه بستنی شکلاتی فقط میتونه حالم خوب کنه😋

مهرتون پایدار دوستان🌹
...
نظرات