عکس کیک تولد
❁Reyhoon❁
۲.۱k
۱.۷k

کیک تولد

۵ مهر ۰۰
https://harfeto.timefriend.net/16364468176635

با تمـام مـداد رنگـی هـای دنـیا
بـه هـر زبـانی که بـدانی یـا نـدانی !
خـالی از هـر تشبیه و استعـاره و ایهـام …
تنهـا یکــ جملـه برایـت خـواهـم نوشت :
دوستت دارم بهترینم💕

فاطیمای نازنینم دوست خوشگل و مهربونم تولدت مبارک 😍😍😍😍💜💕💜💕💜💕💜
https://sarashpazpapion.com/user/5f3e571a264120.22262202
...