عکس خمیر کلمی
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۰
۲.۶k

خمیر کلمی لطفاً کپشن خوانده شود

۶ روز پیش
نظرات را بستم سوالی بود از دستور پخت هایی که لینکش را گذاشتم بپرسین ممنون از شما
نان خامه ای با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/22b041e6124c014ba5b0f7cadeee918a
عکس آخر هم نان خامه‌ای ترک دار فرانسوی اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/5b0a33d05095cd999634a4e7138ab7af
...