عکس شیرینی تر 
لطفاً کپشن خوانده شود
مصی
۱۲۱
۳.۶k

شیرینی تر لطفاً کپشن خوانده شود

۲ ماه پیش
۲۲مهر روز جهانی دسر مبارک
عکس اول و دوم شیرینی تر با کرم دیپلمات ایتالیایی با دستور خودم اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/e0ab5241109b007bdee23e5c2203d03e
عکس سوم خوشمزه جانی که تازه تایید شده اینم لینک دستور
https://sarashpazpapion.com/recipe/859bf13788612639c0a4957b0fc30b5d
فرانسویها در قرن ۱۷ میلادی رسم داشتند که هر وعده غذایی را با یک چیز شیرین به پایان برسانند این سنت بعد مدت کوتاهی به سایر کشورها اومد و خوردن دسر بعد وعده اصلی غذایی رسم شد
...
نظرات