عکس شیرینی مشهدی
مامان راستین
۱.۵k
۱.۷k

شیرینی مشهدی

۱۸ آبان ۰۰
https://www.instagram.com/tv/CWOSg8QIEK7/?utm_medium=copy_link


-:بیا باهم بشماریم!
یک ...دو... سه...
+:پنج...ده...
-:پونزده...
+:بیست...
-:بیا یکی من بگم یکی تو!
صبح زود بخاطرت بیدار شدنا
+:همه روز بهت فکر کردنا
-:خورشت لوبیا سبز برات پختنا
+:فالوده واست خریدنا
-:آخر اسمم جون گفتنات
+:وقتی از در میام داخل لبخند زدنات
_از دعاهامون بگیم؟
+: سنگ شه اونی که قدر تو رو ندونه!
-: خدا تو رو واسه من زیاد نبینه!
-:میگما یادته اوندفعه حرصم دادی؟
+:آره؛آخه قرار بود جیبمو بدوزی سوئیچ و کارتم نیفته ،ولی ندوخته بودی
_:خیلی عجیبه؛ نه؟
+:چی؟
-: زندگی
+: عجیب تر از اونه که فکرشو کنی
-:بیست سال برای ثابت کردن کافیه؟
+:بیست سال شد؟
-:هووم
+:زود گذشتا
-: بهت خوش گذشته
به منم خوش گذشته
میدونی الکی خوش نیستما
دیگه هر کی منو نشناسه تو خوب میشناسی
از بالا پایینای این زندگی هم هیچ کی خبر نداشته باشه من و تو خوب خبر داریم
ولی من میگم هر چیزی بهایی داره
اگه بهاش رو بپردازی بعد که به دستش آوردی واسه این پرداخت دلت نمیگیره ،باهاش کنار میای
+:هر چیز باارزشی بهای سنگینی داره
-: زندگی باتو ارزشش رو داشت
+:تو هم ارزشش رو داری
-: نگفتی؟! بیست سال برای ثابت کردن کافیه؟
+:یه وقتا یه نگاه همون اول کار برا ثابت کردن و ثابت شدن کافیه
یه چیزایی رو زبون نباید بگه
زبون نباید ثابت کنه
باید بسپاریشون دست چشما
چشمات وقتی نگام میکنه فداکاریاتو میبینم
-:چشمات وقتی نگام میکنه وفاداریات رو میبینم
+:وقتی از دستم عصبانی بودی ولی بچه ها رو با قصه خوابوندی عاشقترت شدم
-:هر روز که با یه کوه خستگی رو دوشت،میای خونه ولی سعی میکنی نشون ندی عاشقترت میشم
-:یه وقتا فکر میکنم به پیریمون ،به وقتی که بچه ها رفتن دنبال درس و کار و زندگیشون
تو بازنشسته شدی
من موهام سفید شده
بشینیم باهم حرف بزنیم ،بگیم بچه ها امروز زنگ نزدن
+:کی از فردا خبر داره؟
-:همیشه اینو میگی وسط آرزوهای من
ولی من دوست دارم آرزو کنم
بذار حالا که هستم و هستی آرزو کنیم و به خدا بگیم؛
اگه فردا روز بودیم و به پیری رسیدیم ما یادمون بره،خدا یادش نمیره
+:ما الانشم داریم آرزوهامون رو زندگی میکنیم
-: ولی آدمی انقدر غرق لحظه میشه که یادش میره
یادش میره همینایی که حالا داره رو یه روز با خواهش از خدا طلب میکرد
+:بیا دعا کنیم
-:دعا میکنم روزگار هیچوقت به حالمون حسودی نکنه
+:چه دعای خوبی؛
آمین.
.
.
.
+:برات چای ریختم
-:منم دوستت دارم...
🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀
به مناسبت بیستمین سالگرد ازدواجمون😍
...
نظرات