عکس دمنوش بابونه
قرار گروهی با مصی خانم
ارکیده
۲۱
۹۹۸

دمنوش بابونه قرار گروهی با مصی خانم

۱۸ آبان ۰۰
روضه خُلد برین خلوت درویشان است
مایه محتشمی خدمت درویشان است
گنج عزّت که طلسمات عجایب دارد
فتح آن در نظر رحمت درویشان است
🌹🌹🌹
...
نظرات