عکس شیرینی ناپلئونی

شیرینی ناپلئونی

۲۷ آبان ۰۰
مثلث شادمانی انسان

سه چیز انسان را شاد می‌کند
اول دوستهای خوب و مهربون
دوم طبیعت است،به‌خصوص گل‌ها و گیاهان
سومین مورد نیز،خندیدن است

فکرش را بکن هر سه مجانی هستند!
💎
...
نظرات