عکس  ماکارونی با سوسیس
منیژه
۸۱
۲.۷k

ماکارونی با سوسیس

۱۰ آذر ۰۰
🔘 داستان کوتاه

روزی کسی به خیام خردمند، که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت گفت: شما به یاد دارید دقیقا پدر بزرگ من، چه زمانی درگذشت؟!

خیام پرسید: این پرسش برای چیست؟

آن جوان گفت: من تاریخ درگذشت همه خویشانم را بدست آورده ام و می خواهم روز وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و...

خیام خندید و گفت: آدم بدبختی هستی ! خداوند تو را فرستاده تا شادی بیافرینی و دست زندگان و مستمندان را بگیری تا نمیرند تو به دنبال مردگانت هستی ؟!... بعد پشتش را به او کرد و گفت مرا با مرده پرستان کاری نیست و از او دور شد.

همه ی ما باید ارزش زندگی را بدانیم و برای شادی هم بکوشیم.

─┅─═इई 🍁🍂🍁 ईइ═─┅─
...
نظرات